شماره ركورد :
110838
پديد آور :
منصوري، محسن، 1316-
عنوان :
فيروزه ي ايران = ايرانين فيروزه سي
شرح پديد آور :
محسن منصوري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
232ص
يادداشت :
تركي
موضوع :
شعر تركي-ايران- قرن 14
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
894
رده فرعي :
/3611
شمارة كاتر :
م794ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت