شماره ركورد :
110219
پديد آور :
شمس آوري ، سردار، 1362 -
عنوان :
فيلم نامه اي كه نخوانديم مجموعه شعر ﴿1384 تا 1388﴾
شرح پديد آور :
سردار شمس آوري
مترجم :
با مقدمه ي سعيد محمدحسني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
120 ص
موضوع :
شعر فارسي - قرن 14
شناسه هاي افزوده :
پ محمد حسني، سعيد، مقدمه نويس , ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ش643ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت