شماره ركورد :
110182
پديد آور :
منشئي ، غلامرضا
عنوان :
انديشه و زبان
شرح پديد آور :
تاليف غلامرضا منشئي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390.
مشخصات ظاهري :
[274] ص. : مصور، جدول، نمودار
فروست :
دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، واحد علوم و تحقيقات اصفهان؛145
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [265 - 274] .
موضوع :
زبان , انديشه و تفكر , زبان-روان شناسي , زبان آموزي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
400
شمارة كاتر :
م791الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت