شماره ركورد :
109897
پديد آور :
معتقدي ، محمود ، 1325-
عنوان :
ابرها خاموشند: شعرهاي آزاد 90 - 89
شرح پديد آور :
محمود معتقدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390.
مشخصات ظاهري :
99 ص.
موضوع :
شعر فارسي-قرن 14
ردة اصلي :
8فا1/
رده فرعي :
62
شمارة كاتر :
م656الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت