شماره ركورد :
109685
پديد آور :
دين پرست ، فائز، 1359 -
عنوان :
تحليل گفتمان ولايت فقيه در نظام سياسي ايران
شرح پديد آور :
فائز دين پرست
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
263 ص
فروست :
انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) 272 , تربيت اسلامي،مرجعيت علمي 28
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Faez Dinparast. Analysis of the discourse of jurisprudent.....
يادداشت :
كتابنامه: ص . [245] - 263.
موضوع :
ولايت فقيه , رهبري جنبه هاي مذهبي - اسلام , شيعه و سياست - ايران
شناسه هاي افزوده :
ت دانشگاه امام صادق(ع) , ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
د967ت
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت