شماره ركورد :
109302
پديد آور :
يالوم، اروين, ، 1931 - م
Author :
Yalom، Irvin D.
عنوان :
نظريه و عمل در روان درماني گروهي
شرح پديد آور :
اروين دي. يالوم
مترجم :
ترجمه بهرام علي قنبري هاشم آبادي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
816 ص. : جدول
فروست :
به نشر، انتشارات آستان قدس رضوي ؛1230
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: The theory and practice of group psychotherapy, 5th.ed, c2005.
موضوع :
روان درماني گروهي
شناسه هاي افزوده :
پ قنبري هاشم آبادي، بهرام علي، 1341- ،مترجم , ع
ردة اصلي :
616
رده فرعي :
/89152
شمارة كاتر :
ي25ن
تاريخ :
1390
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت