شماره ركورد :
109228
پديد آور :
سروي ، ريموند .
Author :
Serway , Raymond A.
عنوان :
فيزيك براي علوم و مهندسي
شرح پديد آور :
مؤلفان ريموند سروي، جان جوت
مترجم :
ترجمه محمود بهار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390 -
مشخصات ظاهري :
فروست :
مبتكران
يادداشت :
عنوان اصلي: Physics for scientists and engineers,7th ed, 2006,c2008
مندرجات :
ج.1. مكانيك
موضوع :
فيزيك , مهندسي
شناسه هاي افزوده :
پ جوئت ، جان دبليو. , پ بهار ، محمود ، مترجم ، 1329 - , ع
ردة اصلي :
530
شمارة كاتر :
س516ف
تاريخ :
1390
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت