شماره ركورد :
109222
پديد آور :
ياحسيني، سيدقاسم، 1344-
عنوان :
پرتغالي ها در بندر ريشهر
شرح پديد آور :
سيد قاسم ياحسيني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
2ج.
فروست :
دانشنامه استان بوشهر؛7، 12
كتابنامه :
كتابنامه
مندرجات :
دفتر دوم. پرتغالي ها در شهرها و بندرهاي بوشهر
موضوع :
ايران-روابط خارجي- پرتغال , پرتغال-روابط خارجي- ايران , بندر ريشهر-تاريخ- اشغال پرتغالي ها، 920ق. , ايران-تاريخ- صفويان، 907- 1148ق.
شناسه هاي افزوده :
ع , ع پرتغالي ها در شهرها و بندرهاي بوشهر
ردة اصلي :
327
رده فرعي :
/550469
شمارة كاتر :
ي12پ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت