شماره ركورد :
109220
پديد آور :
ابوطالبي ، محمد ، 1349-
عنوان :
ولايت فقيه از ديرباز تا امروز
شرح پديد آور :
محمد ابوطالبي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390.
مشخصات ظاهري :
204ص.
كتابنامه :
كتابنامه :ص.[199] - 204 و همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع :
ولايت فقيه-دفاعيه ها و رديه ها , فقيهان شيعه-نظريه درباره ولايت فقيه
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297/
رده فرعي :
45
شمارة كاتر :
الف189و
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت