شماره ركورد :
108778
پديد آور :
نقي زاده ، محمد، 1320 -
عنوان :
بحران سرمايه داري مالي اشغال وال استريت
شرح پديد آور :
تاليف: محمد نقي زاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
ھ، 430ص
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Mohammad Naghizadeh. Financial capitalism crisis
موضوع :
بحران (امور مالي) - تاريخ - قرن 21 م. , اقتصاد جهاني , اقتصاد - آينده نگري , وال استريت , سرمايه گذاري آمريكايي
شناسه هاي افزوده :
ت شركت سهامي انتشار , ع
ردة اصلي :
338
رده فرعي :
/542
شمارة كاتر :
ن597ب
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت