شماره ركورد :
108512
پديد آور :
مفتخري ، حسين ، 1338 -
عنوان :
تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان
شرح پديد آور :
حسين مفتخري ، حسين زماني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
هشت ، 172 ص
فروست :
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مركز تحقيق و توسعه علوم انساني 582 , تاريخ 19
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Hosein Moftakhari. History of Iran: from Islam to the end of Tahirids.
يادداشت :
چاپ پنجم , چاپ اول: 1381
كتابنامه :
كتابنامه : ص. 170 - 172
موضوع :
ايران - تاريخ- حكومت اعراب و جنبشهاي ملي تا 205ق. , ايران - تاريخ- طاهريان، 205- 259ق.
شناسه هاي افزوده :
پ زماني ، حسين , ت سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها . مركز تحقيق و توسعه علوم انساني , ع
ردة اصلي :
955
رده فرعي :
/04
شمارة كاتر :
م695ت
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت