شماره ركورد :
108484
پديد آور :
جزيني، محمدجواد، 1344-
عنوان :
آشنايي با داستان هاي رئاليسم جادويي
شرح پديد آور :
محمدجواد جزيني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
64 ص.
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
رئاليسم جادويي (ادبيات) , واقع گرايي در ادبيات
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
809
رده فرعي :
/912
شمارة كاتر :
ج421آ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت