شماره ركورد :
108422
پديد آور :
نظرزاده، مرضيه، 1358-
عنوان :
حقوق معنوي آثار فرهنگي از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
شرح پديد آور :
مرضيه نظرزاده
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390.
مشخصات ظاهري :
248 ،[2]ص.
فروست :
موسسه بوستان كتاب 1952 , حقوق؛32 , فقه و حقوق؛337
عناوين ديگر :
ص. ع. به انگليسي : Marziyye Nazarzade.Intellectual properties of culyural opus ...
كتابنامه :
كتابنامه : ص.[235]- 240 و همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
مالكيت معنوي (فقه) , حق مولف (فقه)
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/37
شمارة كاتر :
ن499ح
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت