شماره ركورد :
108371
پديد آور :
گاسيوروويچ، استيون، 1928- م.
Author :
Gasiorowicz, Stephen
عنوان :
فيزيك كوانتومي
شرح پديد آور :
استيون گازيوروويچ
مترجم :
ترجمه محي الدين شيخ الاسلامي
ويرايشگر :
ويراسته منيژه رهبر
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1378.
مشخصات ظاهري :
چهار، 599 ص. : مصور، جدول، نمودار
فروست :
مركز نشر دانشگاهي؛ 952 , فيزيك؛ 87
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي : ‎Quantum Physics, 2nd ed. 1996
يادداشت :
چاپ ششم: 1385
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [583] - 589
موضوع :
كوانتوم
شناسه هاي افزوده :
پ شيخ الاسلامي، محي الدين، مترجم , پ ، ويراستار رهبر، منيژه ، 1324- , ع
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/12
شمارة كاتر :
گ159ف
تاريخ :
1378
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت