شماره ركورد :
107932
پديد آور :
كريمي، حميدرضا
تولد/وفات :
1350 -‎
عنوان :
فيلوژني گونه هاي جنس پسته
شرح پديد آور :
حميدرضا كريمي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
103 ص. : مصور، جدول، نمودار
كتابنامه :
ص. 97 - 103
موضوع :
پسته , پسته - ايران
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
634
رده فرعي :
/5745
شمارة كاتر :
ك516ف
شابك :
978-964-235-088-9
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت