شماره ركورد :
107594
پديد آور :
فروند، جان اي.، 1921- م.
Author :
Freund, John E
عنوان :
آمار رياضي و كاربردهاي آن
شرح پديد آور :
جان فروند؛ با همكاري آي. ميلر، ام. ميلر
مترجم :
ترجمه محمد قاسم وحيدي اصل، علي عميدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
793ص.
فروست :
مركز نشر دانشگاهي؛ 1320 , رياضي، آمار و رايانه؛ 162
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي:mathematical statistics,
يادداشت :
اين كتاب ترجمه ويرايش هفتم متن اصلي سال 2005 مي باشد
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
آمار رياضي
شناسه هاي افزوده :
پ ميلر، اروين Miller, Irwin , پ وحيدي اصل، محمدقاسم، 1326- ، مترجم , ع
ردة اصلي :
519
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
ف622آ
تاريخ :
1388
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت