شماره ركورد :
107576
پديد آور :
جي، راس
Author :
‎Jay, Ros
عنوان :
مديريت زمان (رمز موفقيت )
شرح پديد آور :
نويسنده جي راس
مترجم :
مترجم بهروز مينوبخش
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1385
مشخصات ظاهري :
د، 168ص.
عناوين ديگر :
عنوان به انگليسي :‎Time management
موضوع :
وقت -تنظيم , زمانبندي , كارمندان -تنظيم وقت , وقت -تنظيم- نمونه پژوهي , كارمندان -تنظيم وقت- نمونه پژوهي
شناسه هاي افزوده :
پ مينوبخش، بهروز، 1326- ، مترجم , ع , ع رمز موفقيت
ردة اصلي :
658
رده فرعي :
/4093
شمارة كاتر :
ر186م
تاريخ :
1385
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت