شماره ركورد :
107404
پديد آور :
رهنما، تورج، 1315-
عنوان :
در جست و جوي صبح، در جاده هاي مه آلود: ﴿50[پنجاه] داستان غير متعارف﴾
شرح پديد آور :
تورج رهنما
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
158ص
فروست :
داستان ايران 107
موضوع :
داستان فارسي- قرن 14 , متن هاي شعر گونه- قرن 14
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ر893د
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت