شماره ركورد :
107315
پديد آور :
گلشني، مهدي، 1317-
عنوان :
فيزيكدانان غربي و مسئله خداباوري
شرح پديد آور :
مهدي گلشني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
71ص.
يادداشت :
چاپ سوم
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
خداباوري فرامذهبي , علم و دين
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
211
رده فرعي :
/5
شمارة كاتر :
گ593ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت