شماره ركورد :
107229
پديد آور :
سيد رضا
عنوان :
وقايع مشروطيت : به روايت نامه هاي سيد رضا به حاج ميرزا آقا فرشي
شرح پديد آور :
[نوشته] سيد رضا
گردآورنده :
به كوشش نقي آذر مقدم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
ث ،563 ،[61 ] ص.تصوير
موضوع :
فرشي تبريزي، ميرزا آقا، قرن14 , ايران -تاريخ- انقلاب مشروطه، ١٣٢٤- ١٣٢٧ق.- اسناد و مدارك
شناسه هاي افزوده :
پ آذر مقدم، نقي , ع
ردة اصلي :
955/
رده فرعي :
0750727
شمارة كاتر :
س914و
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت