شماره ركورد :
107025
پديد آور :
احمدزاده كرماني، روح الله، 1358-
عنوان :
بازانديشي در فرهنگ و رسانه
شرح پديد آور :
تاليف روح الله احمدزاده كرماني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
382ص. : نمودار
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي: Reconsideration media and culture
كتابنامه :
كتابنامه: ص. [375]- 382
موضوع :
فرهنگ , رسانه هاي گروهي و فرهنگ , فرهنگ و تكنولوژي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
306
شمارة كاتر :
الف281ب
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت