شماره ركورد :
106998
پديد آور :
منصوري، رضا، 1326-
عنوان :
فيزيك بي فيزيك : (مصاحبه با دكتر رضا منصوري)
شرح پديد آور :
به كوشش خاطره حجازي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
184ص
يادداشت :
عنوان روي جلد : فيزيك بي فيزيك: (مصاحبه با دكتر رضا منصوري):فيزيك، كيهان شناسي و نجوم
موضوع :
منصوري، رضا، 1326 -مصاحبه ها , فيزيك , فيزيكدانان
شناسه هاي افزوده :
ع فيزيك بي فيزيك: (مصاحبه با دكتر رضا منصوري):فيزيك، كيهان شناسي و نجوم , ع مصاحبه با دكتر رضا منصوري , پ حجازي، خاطره ، مصاحبه گر ، 1340 - , ع
ردة اصلي :
530/
رده فرعي :
092
شمارة كاتر :
م794ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت