شماره ركورد :
106453
پديد آور :
شعبان، زكريا شعبان
عنوان :
اللغه الوظيفيه والاتصال
شرح پديد آور :
زكريا شعبان شعبان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1432ق.=2011م.=1390ش
مشخصات ظاهري :
167ص
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
زبان آموزي , زبان - راهنماي آموزشي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
٤٠٧
شمارة كاتر :
ش511ل
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت