شماره ركورد :
106000
پديد آور :
دريدا، ژاك، 1930 - 2004م.
Author :
Derrida ، Jacques
عنوان :
درباره ي گراماتولوژي
شرح پديد آور :
ژاك دريدا
مترجم :
ترجمه ي مهدي پارسا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390-
مشخصات ظاهري :
ج
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: De la grammatologie.‎
يادداشت :
كتاب حاضر از متن انگليسي تحت عنوان " Of grammatologie " به فارسي ترجمه شده است
مندرجات :
بخش اول: نوشتار پيش از حرف
موضوع :
زبان - فلسفه
شناسه هاي افزوده :
پ پارسا خانقاه ، مهدي ، مترجم ، 1358 - , ع
ردة اصلي :
401
شمارة كاتر :
د519د
تاريخ :
1390
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت