شماره ركورد :
105216
پديد آور :
رستگار، فاطمه سادات، 1365-
عنوان :
همه كاره كامپيوتر
شرح پديد آور :
فاطمه سادات رستگار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
440ص. + 2 لوح فشرده
يادداشت :
چاپ چهارم كتاب حاضر توسط موسسه فرهنگي الماس دانش در سال 1392 منتشر گرديده است.
موضوع :
ويندوز مايكروسافت- راهنماي آموزشي , كامپيوترها- راهنماي آموزشي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
004
رده فرعي :
/07
شمارة كاتر :
ر483ه
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت