شماره ركورد :
104108
پديد آور :
نبوي، لطف الله، 1336 - ، گردآورنده
عنوان :
ترازانديشه (مجموعه مقالات)
شرح پديد آور :
لطف الله نبوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
285 ص .: مصور، جدول
موضوع :
منطق - مقاله ها و خطابه ها , زمان - فلسفه - مطالعات تطبيقي
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
160
شمارة كاتر :
ن269ت
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت