شماره ركورد :
104059
پديد آور :
نصر الله، ابراهيم، ١٩٥٤م-
عنوان :
اعراس آمنة
شرح پديد آور :
ابراهيم نصر الله
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1430ق.=2009م.=1388ش
مشخصات ظاهري :
143ص
موضوع :
داستان عربي -قرن20 , اعراب فلسطين -داستان
ردة اصلي :
892/
رده فرعي :
736
شمارة كاتر :
ن457الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت