شماره ركورد :
103963
پديد آور :
نمايشگاه هنر ايثار (1386: تهران)
عنوان :
خرمشهر، حماسه مقاومت: تهران - خرداد 1386 عكس هاي نمايشگاه و مسابقه سراسري عكس
شرح پديد آور :
برگزاركننده معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران اداره كل تبليغات و مراكز فرهنگي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
1 ج. ﴿شماره گذاري گوناگون﴾، مصو ﴿رنگي﴾
موضوع :
جنگ ايران و عراق، 1359 - 1367 - خرمشهر , عكاسي - نمايشگاه ها , خرمشهر -تصوير ها
شناسه هاي افزوده :
نمايشگاه هنر ايثار (1386: تهران)
ردة اصلي :
955/
رده فرعي :
08430223
شمارة كاتر :
ن645
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت