شماره ركورد :
103904
عنوان :
12[دوازده] اصل ياددهي - يادگيري در عمل (راهنماي عملي براي ايجاد پيوند بين تدريس و مغز انسان)
شرح پديد آور :
رنيت ناملا كين...[و ديگران]
مترجم :
ترجمه: اصغر نوري امام زاده اي
ويرايشگر :
پيش گفتار: آرتور ال.كاستا
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
368ص. :نمودار
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي : 12 brain/mind learning principles in action : the fieldbook for making connections, teaching, and the human brain,2005
يادداشت :
مولفين:رنيت ناملا كين،جوفري كين،كارول مك كلينتيك،كارل كليمك
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 362- 368
موضوع :
آموختن - روان شناسي , آموختن - جنبه هاي فيزيولوژيكي , مغز , تدريس
شناسه هاي افزوده :
پ كين ، رناته ناملا ، 1942 - م , پ كوستا ، آرتور ال. ، 1931 - م , پ نوري امام زاده اي ، اصغر، 1347-، مترجم ، 1347 -
ردة اصلي :
370
رده فرعي :
/1523
شمارة كاتر :
د729
تاريخ :
1389
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت