شماره ركورد :
103566
پديد آور :
مفاخري ، موسي، 1363 -
عنوان :
اتوران سازي
شرح پديد آور :
مولف: موسي مفاخري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
113 ص. : مصور
فروست :
مجموعه آموزش طلايي
عناوين ديگر :
عنوان روي جلد: آموزش طلايي اتوران سازي Multi media 498 قدرتمندترين نرم افزار ... .
موضوع :
سيستم هاي چندرسانه اي- نرم افزار
شناسه هاي افزوده :
ع , ع آموزش طلايي اتوران سازي Multi media 498 قدرتمندترين نرم افزار ... .
ردة اصلي :
006
رده فرعي :
/7028553
شمارة كاتر :
م693الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت