شماره ركورد :
103461
پديد آور :
صمدزاده، سولماز، 1360-
عنوان :
خواص فيزيكي مواد- استحاله ي فازها- عمليات حرارتي: رشته مهندسي مواد، مطابق با آخرين ...
شرح پديد آور :
مولفان: سولماز صمدزاده، مهرداد مالك
ويرايشگر :
ويراستار: نسيم نوسودي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
711ص. : مصور، جدول، نمودار + يك لوح فشرده
فروست :
سري كتابهاي آمادگي براي كنكور كارشناسي ارشد سپاهان
عناوين ديگر :
عنوان ديگر: كنكور كارشناسي ارشد خواص فيزيكي مواد- استحاله ي فازها- عمليات حرارتي
موضوع :
مهندسي مواد- آزمون ها و تمرين ها ﴿عالي﴾ , مهندسي مواد- راهنماي آموزشي (عالي) , دانشگاه ها و مدارس عالي- ايران- آزمون ها , آزمون دوره هاي تحصيلات تكميلي- ايران
شناسه هاي افزوده :
پ مالك، مهرداد , ع , ع كنكور كارشناسي ارشد مهندسي مواد خواص فيزيكي - استحاله فازها... .
ردة اصلي :
620
رده فرعي :
/11076
شمارة كاتر :
ص818خ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت