شماره ركورد :
102850
پديد آور :
مومني، قاسم
عنوان :
في قراءه النص
شرح پديد آور :
قاسم المومني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1999م.=1378
مشخصات ظاهري :
231ص.
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 205- 229
موضوع :
ادبيات عربي-تصحيح انتقادي , ادبيات عربي-تاريخ و نقد
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
892/
رده فرعي :
7
شمارة كاتر :
م852ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت