شماره ركورد :
102843
پديد آور :
سراجي ، محسن، 1362 -
عنوان :
خواب قاليچه ها چپ مي زند:مجموعه داستان هاي استان كرمان
شرح پديد آور :
گردآورنده: علي كرماني نژاد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
120ص
فروست :
اين روشناي نزديك
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Ali Akbar Kermaninejad. The lean of the ...
موضوع :
داستان هاي كوتاه فارسي - قرن 14- مجموعه ها , داستان هاي كوتاه فارسي- ايران- كرمان
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا3
رده فرعي :
/6208
شمارة كاتر :
ك464خ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت