شماره ركورد :
102443
پديد آور :
فاكنر، ويليام، 1897- 1962م.
Author :
Faulkner, William
عنوان :
خشم و هياهو، يا، غوغا و خشم
شرح پديد آور :
ويليام فاكنر
مترجم :
مترجم صالح حسيني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
430 ص.
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي : The sound and the fury
يادداشت :
چاپ هفتم
موضوع :
داستان هاي آمريكايي- قرن 20م
شناسه هاي افزوده :
پ حسيني، صالح ، 1325- ، مترجم , ع , ع غوغا و خشم
ردة اصلي :
813
رده فرعي :
/52
شمارة كاتر :
ف177خ
تاريخ :
1388
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت