شماره ركورد :
101917
پديد آور :
رهگذر، رضا، 1332-
عنوان :
پيشينه، نقش و اهميت داستان در زندگي انسان
شرح پديد آور :
محمدرضا سرشار
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1390
مشخصات ظاهري :
143ص.
فروست :
در باره ادبيات داستاني دفتر اول
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
داستان نويسي- تاريخ
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
س464پ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت