شماره ركورد :
101390
پديد آور :
محمودي ، كورش ، 1348 -
عنوان :
جداول اشتال ويژه رشته عمران
شرح پديد آور :
تهيه و تنظيم كورش محمودي ده ده بيگلو، اسماعيل ايران نژاد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
172ص.:مصور، جدول.
موضوع :
فولاد ساختماني
شناسه هاي افزوده :
پ ايران نژاد، اسماعيل , ع
ردة اصلي :
624
رده فرعي :
/18210212
شمارة كاتر :
م362ج
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت