شماره ركورد :
101271
پديد آور :
ناعم ، ابراهيم
عنوان :
اهورا نامه: سروده هاي توحيدي
شرح پديد آور :
ابراهيم ناعم
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389 -
مشخصات ظاهري :
ج
موضوع :
شعر فارسي - قرن 14
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن198الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت