شماره ركورد :
101155
پديد آور :
ضرغام، عادل
عنوان :
في تحليل النص الشعري
شرح پديد آور :
عادل ضرغام
اطلاعات نشر :
سال نشر :
2009م.=1430ق.=1388
مشخصات ظاهري :
176ص.
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 174- 176
موضوع :
شعر عربي- تاريخ و نقد , فن شعر
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
892/
رده فرعي :
7109
شمارة كاتر :
ض29ع
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت