شماره ركورد :
101103
پديد آور :
ارسطا، محمدجواد
عنوان :
نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران
شرح پديد آور :
محمد جواد ارسطا
غيره :
تهيه دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
544ص.
فروست :
بوستان كتاب , كتابهاي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام
يادداشت :
كتابنامه : [531] - 544 ؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع :
ولايت فقيه
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
297
رده فرعي :
/45
شمارة كاتر :
الف379ن
تاريخ ورود اطلاعات :
1390/04/08
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت