شماره ركورد :
100809
پديد آور :
رمضاني، اميرهوشنگ، 1351 -
عنوان :
فيزيك دانشگاهي (الكتريسيته و مغناطيس)
شرح پديد آور :
مولفين: اميرهوشنگ رمضاني، ميترا مهدوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
278 ص.: مصور، جدول، نمودار
فروست :
انتشارات گسترش علوم پايه 445
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Amir Hoshang Ramezani, Mitra Mahdavi. physics university electricity & magnetism , عنوان روي جلد: فيزيك دانشگاهي (الكتريسيته و مغناطيس) (كارداني - كارشناسي)
موضوع :
الكترومغناطيس - آزمونها و تمرينها ﴿عالي﴾ , الكترومغناطيس - راهنماي آموزشي (عالي)
شناسه هاي افزوده :
پ مهدوي، ميترا , ع
ردة اصلي :
537
رده فرعي :
/076
شمارة كاتر :
ر716ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت