شماره ركورد :
100789
پديد آور :
خليل، ابراهيم
عنوان :
في نظريه الادب وعلم النص : بحوث وقراءات
شرح پديد آور :
ابراهيم خليل
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1431ق.=2010م.=1389ش
مشخصات ظاهري :
336ص
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
زبان عربي- معاني و بيان , زبان عربي: قرائت
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
492/
رده فرعي :
75
شمارة كاتر :
خ697ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت