شماره ركورد :
100574
عنوان :
آمادگي جسماني براي دانشجويان، مربيان و ورزشكاران
شرح پديد آور :
مهديه نصيري اوانكي...[و ديگران]
غيره :
با مقدمه اي از حسين متين همائي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
104ص.: مصور
عناوين ديگر :
عنوان پشت جلد به انگليسي:‌ Physical fitness
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 104
موضوع :
آمادگي جسماني
شناسه هاي افزوده :
نصيري اوانكي، مهديه
ردة اصلي :
613/
رده فرعي :
71
شمارة كاتر :
آ781
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت