شماره ركورد :
100401
پديد آور :
نبوي، فاطمه (خوش طينت)، 1353- ،گردآورنده و مترجم
عنوان :
گفتارهايي در باب كتابخانه ديجيتالي
شرح پديد آور :
ترجمه و تدوين فاطمه نبوي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
122ص.: مصور، جدول
فروست :
كتابدار , فن آوري اطلاعات و ارتباطات
كتابنامه :
كتابنامه
موضوع :
كتابخانه هاي الكترونيكي
ردة اصلي :
027
شمارة كاتر :
ن269گ
تاريخ ورود اطلاعات :
1390/03/11
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت