شماره ركورد :
100355
پديد آور :
خديوي بروجني، مريم، 1364 -‎
عنوان :
شبكه هاي ماهواره اي VSAT[وي.اس.آ.تي]
شرح پديد آور :
نوشته ي : مريم خديوي بروجني
ويرايشگر :
ويراسته ي: پيروز مجدالاشرافي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
168ص.:مصور، جدول، نمودار + لوح فشرده
كتابنامه :
كتابنامه: ص.168
موضوع :
وي. اس. اي. تي. (مخابرات) , ماهواره هاي مخابراتي
شناسه هاي افزوده :
مجدالاشرفي، پيروز، 1358 -، ويراستار ,
ردة اصلي :
384/
رده فرعي :
5456
شمارة كاتر :
خ417ش
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت